language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Accounts Executive / Kế Toán Điều Hành

Tyre Pacific Co., Ltd.
Updated: 16/10/2019

Employment Information

Job Description

 • Prepare VAT invoice based on quantity order and delivered and send to customer by mail out
 • To ensure selling price charged to customer is correct
 • To arrange weekly stock count and end-year stock count.
 • Verifying warehouse petty cash reimbursement.
 • To coordinate with sales cordinators/warehouse supervisor about YOM and customer stock details
 • Monitoring monthly, cash discount and quarterly discount, monthly promotion
 • Review debt collection with work closely with the company sales team
 • Retrieve weekly and monthly AR aging reports and update daily collections status for sales teams. Discuss with aging report and any collection issue with sales team
 • Liaise with operation and sales team for any disputes on invoices and payment
 • Ensure Banker Guarantee is in validity period, and deposit from customer is deposited
 • Daily update receipts data entry, filing the supporting document and sending collection to bank for deposit
 • Update AR related balance sheet schedule on monthly basis.
 • Support Chief Accountant for year end audit, taxes audits, etc
 • Any accounting job assigned by Chief Accountant

-------------------------------------

 • Chuẩn bị hóa đơn VAT dựa trên số lượng đặt hàng và giao hàng và gửi hóa đơn cho khách hàng bằng mail.
 • Đảm bảo giá bán cho các khách hàng là chính xác
 • Sắp xếp kiểm đếm tồn kho hàng tuần, kiểm kho cuối năm
 • Kiểm tra chi phí tiền mặt chi dùng của kho
 • Phối hợp với điều phối bán hàng/Thủ kho để kiểm tra hàng tồn của khách và năm sản xuất
 • Theo dõi hàng tháng CK tiền mặt, CK quý, chương trình khuyến mãi hàng tháng
 • Xem xét thu hồi nợ của công ty và làm việc chặt chẽ với bộ phận bán hàng
 • Cập nhật hàng tuần và hàng tháng báo cáo công nợ và cập nhật tình trạng của nó hàng ngày cho bộ phận bán hàng. Thảo luận báo cáo tuổi nợ và bất kỳ vấn để liên quan với bộ phận bán hàng
 • Liên hệ và làm việc với bộ phận bán hàng về bất kỳ tranh chấp hóa đơn và thanh toán
 • Đảm bảo bảo lãnh ngân hàng là trong thời gian hiệu lực và tiền gửi từ khách hàng là đã được gửi
 • Cập nhật và nhập dự liệu nhận hàng ngày, nộp các chứng từ hỗ trợ và gửi báo có từ ngân hàng.
 • Cập nhật báo cáo công nọ liên quan đến kế hoạch hàng tháng.
 • Hỗ trợ kế toán trưởng về kiểm toán hàng năm, quyết toán thuế..…
 • Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Job Requirement

 • Min Diploma/Degree in accounts discipline.
 • Candidate with at least 2 years accounts experience..
 • Training will be provided
 • Posses English good communication and organisation skills.
 • Self-motivated, enthusiastic, careful and willing to learn.

-----------------------------------

 • Bằng cử nhân ở lĩnh vực kế toán
 • Ít nhất có 2 năm kinh nghiệm làm kế toán.
 • Sẽ được đào tạo thêm
 • Có các kỹ năng giao tiếp tiếng anh và tổ chức tốt.
 • Năng động, nhiệt tình, cẩn thận và sẵn sàng  học  hỏi.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 50
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 02 months
 • Working time: Monday : 8:30 am – 5:30pm / Saturday: 8:30 am – 12 noon
 • Training opportunities: In house training
 • Colleagues: Friendly
 • Benefit: According to company’s regulations
 • Holidays: Comply with Vietnam Labor Law

Company Overview

Tyre Pacific Co., Ltd.

www.dunloptyre.vnCompany size: 50-100
Established since 1992, Tyre Pacific (HK) Limited is a professional company for trading tyres and accessories Hong Kong. We are Sole Agent of Dunlop Tyres...Detail

Accounts Executive / Kế Toán Điều Hành

Tyre Pacific Co., Ltd.

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts