About us

Công ty TNHH Tư Vấn Kinh Doanh Hội Nhập Toàn Cầu

Employment Information

Admin cum HR

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Customer Service , Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 3 Years

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Concung.com - Công Ty CP Con Cưng

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

KDDI Vietnam - HCM GNOC (Ho Chi Minh Global Network Operations Center)

$ 7,7 Tr - 8,8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH IYUNO

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Al Naboodah International (Vietnam) Co., Ltd

$ 12 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 39,6 Tr - 55 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Matsumoto Kiyoshi Việt Nam

$ 25 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Matsumoto Kiyoshi Việt Nam

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh