About us

Công Ty TNHH Rita Võ

Employment Information

Admin điều phối vận tải tại Quận 9

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 13/04/2023
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Import / Export
Experience 2 - 0 Years

Công Ty TNHH Sắt Thép Ngọc Biển

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Kim Tín

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Rita Võ

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ 8 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Rita Võ

$ 7,6 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Giá Kho Group

$ 8 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh