About us

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Employment Information

Admin Manager

Job level Manager
Salary $ 800 - 1.500 USD
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Administrative / Clerical , Executive management , Human Resources
Experience 5 Years

Location

First Alliances

$ 17,6 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Cuộc sống xanh Sài Gòn (GLF)

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi | Can Tho

Công ty TNHH Mỹ Phục - Eva De Eva

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Homedy Inc.

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Phân Phối Việt Nét

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thời trang Elise

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 11 Mil - 13,2 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi