About us

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Employment Information

Admin Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 06/02/2021
Industry Marketing , Online Marketing , Food & Beverage (F&B)
Experience 2 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH MTV Nhà Hàng Hoàng Yến

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

N KID Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Heineken Vietnam Brewery

$ 12 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Trends & Technologies, Inc. Vietnam Co. Limited

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín

$ Competitive

  • Ho Chi Minh