language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Admin Office - Nhân Viên Hành Chính

iBS Việt Nam
Updated: 15/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

*Mục tiêu chung:

- Hỗ trợ các task việc hành chính văn phòng tại Center. Là đầu mối làm việc giữa Center, các center khác, và với Bộ phận admin tại Văn phòng chính.

*Các Task Việc với bộ phận kế toán:

- Là đầu mối làm việc các vấn đề về thu /chi hóa đơn, chứng từ giữa trung tâm và kế toán của Head Office. Giữa trung tâm và các đối tác cung ứng.

* Các task việc với bộ phận Admin và Nhân Sự:

- Thực hiện các công việc hành chính văn phòng tại center: Order nước uống, in ấn văn phòng phẩm, làm việc với admin HO để quản lý việc thu mua, cung ứng các vật tư văn phòng phục vụ cho hoạt động của trung tâm. Vd: nước uống, ly tách, giấy in, mua văn phòng phẩm cho các hoạt động của 3 chương trình mầm non iBS, Rich English và FTK.

- Phối hợp với bảo trì làm các công việc bảo trì, quản lý Cơ Sở Vật Chất tại Center.

- Quản lý việc sử dụng văn phòng phẩm, các vật tư văn phòng tại center 1 cách hiệu quả và tiết kiệm.

- Quản lý chấm công và theo dõi hành chính giờ giấc chất lượng công việc của Bảo Vệ và Tạp Vụ Center.

- Phối hợp với Admin Head Office thực hiện các task việc hỗ trợ hoạt động tại center : Mua cơ sở vật chất thiếu, Thanh lý các hạng mục cơ sở vật chất dư không dùng đến hoặc không còn phù hợp. Các vấn đề vệ sinh và an ninh tại center.

- Phối hợp cashier Quản lý việc thu / phát các sản phẩm Khuyến mãi/ POSM.

- Quản lý các hồ sơ nhân sự tại center (nếu có).

- Là đầu mối tiếp nhận các thông tin hỗ trợ làm việc giữa các bộ phận trong center, và giữa center với HO, giữa Center với Center khác.

- Trợ lý cho CM nhận thông tin các công việc do các Head tại center yêu cầu hỗ trợ khi CM không có mặt tại center.

- Thực hiện các công việc phát sinh do CM giao phó.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng các ngành Kinh tế/Kế toán/Kỹ thuật Dân dụng hoặc tương đương

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính văn phòng, kế toán, quản lý tòa nhà.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, lanh lợi và linh hoạt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Khả năng làm việc, thích ứng nhanh.

- Tính kỷ luật và tinh thần làm việc hợp tác với các bộ phận khác.

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

iBS Việt Nam

https://ibsvietnam.edu.vnCompany size: 400
iBS Vietnam has offered unique and invaluable education experience base on international-standard methodologies and programs for children since 2004. To...Detail

Admin Office - Nhân Viên Hành Chính

iBS Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts