About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

Employment Information

Admin Quản Lý Dữ Liệu Kho (Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 03/06/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Accounting / Auditing / Tax , Import / Export
Experience 1 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi