About us

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Employment Information

Admin - Sales Support (N2)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 1.000 - 1.000 USD
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Administrative / Clerical
Experience 1 - 2 Years

Location

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Hung Yen

Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

PROCAFFE

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Thiết bị Công nghiệp GSI Việt Nam

$ 3 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

QT Instruments (S) Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi