About us

Riverbank Vietnam Co., Ltd.

Employment Information

Admin Supervisor

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 09/07/2021
Industry Executive management , Human Resources , Administrative / Clerical
Experience 2 Years

SAMSUNG C&T CORPORATION -THẦU CHÍNH GÓI THẦU THIẾT KẾ TC-XD DỰ ÁN KHO CHỨA LNG 1MMTPA TẠI THỊ VẢI

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH Dự Án Hồ Tràm

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,3 Mil - 17,2 Mil VND

  • Ba Ria-VT

SAMSUNG C&T CORPORATION -THẦU CHÍNH GÓI THẦU THIẾT KẾ TC-XD DỰ ÁN KHO CHỨA LNG 1MMTPA TẠI THỊ VẢI

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

SAMSUNG C&T CORPORATION -THẦU CHÍNH GÓI THẦU THIẾT KẾ TC-XD DỰ ÁN KHO CHỨA LNG 1MMTPA TẠI THỊ VẢI

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH Dự Án Hồ Tràm

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,3 Mil - 17,2 Mil VND

  • Ba Ria-VT

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,3 Mil - 17,2 Mil VND

  • Ba Ria-VT

PEB Steel Buildings Co., Ltd

$ Competitive

  • Ba Ria-VT