language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Un-Available LTD Co.,

Admin

Un-Available LTD Co.,
Updated: 10/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Nhập liệu nội dung thông tin lên hệ thống ERP

- Theo dõi và xử lý thông tin khi có sự cố từ hệ thống thông qua các bộ phận liên quan.
- Tương tác với các bộ phận/phòng ban liên quan để trao đổi, điều chỉnh kịp thời thông tin số liệu có liên quan.
- Hỗ trợ các công việc khác theo sự huong dẫn của Trưởng bộ phận.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẵng 
 • Kĩ năng sử dụng Microsoft office
 • Chăm chỉ, tỉ mỉ, trách nhiệm cao

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Un-Available LTD Co.,

www.un-available.netCompany size: 400
Unavailable Ltd is a fashion manufacturer with Australian and English capital with over ten years established in Vietnam. With 400 full-time in house...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Admin"

Admin

Un-Available LTD Co.,

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts