language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Institution of American Education (IAE)

Administrative Officer_ Nhân Viên Văn Thư Lưu Trữ (HCMC)

Institution of American Education (IAE)
Updated: 13/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Sport Club

Job Description

1. Tổ chức lưu trữ các loại hồ sơ tài liệu thuộc VP.HĐQT:

Lữu trữ tất cả các loại hồ sơ, văn bản, tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

Công văn đi: bao gồm tất cả các loại văn bản, công văn có đóng dấu của các Công Ty gửi cho các cơ quan hữu quan bên ngoài;

Công văn đến: tất cả các loại văn bản, tài liệu của các đơn vị trực thuộc/đối tác/doanh nghiệp/các cơ quan hữu quan gửi đến VP.HĐQT (Lưu bản gốc);

Các loại giấy phép mang tính pháp lý liên quan đến hoạt động của các Công Ty (Lưu bản gốc);

Các loại Hợp đồng (Lưu bản gốc);

Các loại văn bản pháp luật mang tính hướng dẫn liên quan đến giáo dục và các hoạt động khác của Công Ty;

Và, các loại hồ sơ, tài liệu khác theo yêu cầu.

Đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ đầy đủ, khoa học và bảo mật. Trường hợp xảy ra sự cố phải có báo cáo kịp thời cho Ban Giám Đốc để kịp thời giải quyết.

2. Thực hiện công tác văn thư:

Tiếp nhận công văn đến/đi, cho số, đóng dấu và vào Sổ Công Văn Đến/Đi.

Tiếp nhận, xử lý thông tin và chuyển giao các loại thư từ, văn bản khác.

Luôn đảm bảo kịp thời và chính xác trong công tác chuyển giao, xử lý và tiếp nhận văn thư.

3. Đánh máy văn bản và soạn thảo một số loại văn bản

4. Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

Có nhiều năm kinh nghiệm về công tác lưu trữ

Có khả năng soạn thảo văn bản, hợp đồng tốt

Tiếng Anh (nghe nói đọc viết)

Khả năng đánh máy, sử dụng work,exel tốt

Tốt nghiệp chuyên ngành Văn thư, Lưu trữ hoặc Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng

Thành thạo các nghiệp vụ về Văn thư, Lưu trữ

Trung thực, nhiệt tình, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Institution of American Education (IAE)

http://www.iae.edu.vnCompany size: 1000
The Institution of American Education (IAE) is founded on the principles of innovation, excellence and dedication to defining the way higher education is...Detail

Administrative Officer_ Nhân Viên Văn Thư Lưu Trữ (HCMC)

Institution of American Education (IAE)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts