language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[AEON Hà Đông] Nhân Viên Hành Chính

Công Ty TNHH Aeon VN
Updated: 15/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Trách nhiệm chính:

1. Chi tiêu

- Tổng hợp tất cả hóa đơn taxi của siêu thị và làm báo cáo hàng tuần.

- Tổng hợp tất cả các yêu cầu mua hàng (dụng cụ, thiết bị làm việc, văn phòng phẩm) và lập báo cáo hàng tháng.

- Giám sát chi tiêu cho việc sử dụng taxi, đặt dụng cụ, thiết bị làm việc, văn phòng phẩm và đề xuất phương án tiết kiệm chi phí.

2. Văn phòng phẩm

- Nhận yêu cầu mua hàng đối với văn phòng phẩm, thẻ nhân viên và tiến hành đặt hàng.

- Nhận văn phòng phẩm, thẻ nhân viên từ nhà cung cấp và phát cho nhân viên.

3. Bữa ăn của nhân viên

- Lấy số lượng bữa ăn phục vụ mỗi tuần từ mỗi bộ phận hoạt động và thông báo cho Aeon Delight.

- Báo cáo số lượng bữa ăn thực tế hàng ngày và hàng tháng.

4. Đồng phục của nhân viên

- Phụ trách việc phát đồng phục cho nhân viên mới cũng như đổi đồng phục cho nhân viên trong trường hợp cũ, sờn, rách.

- Nhận và lưu giữ đồng phục của người nghỉ trả lại từ phòng Nhân Sự Khối Siêu Thị.

5. Quản lý nhân lực

- Lên kế hoạch và chuẩn bị nhiệm vụ, phân công công việc cho cấp dưới.

- Đảm bảo đủ nguồn nhân lực hoạt động trong các tình huống đặc biệt.

- Đảm bảo sự chuyên cần và đồng phục của nhân viên.

- Xây dựng và phát triển tinh thần làm việc nhóm.

- Xác định và giảm tải các công việc không cần thiết nhằm tăng năng suất của nhân viên.

- Thường xuyên đào tạo và thúc đẩy cấp dưới trong các công việc hàng ngày

- Xác định nhân viên tiềm năng nhằm mục đích lên kế hoạch kế nhiệm.

- Xây dựng và thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm.

6. Nội quy và quy định

- Tuân thủ tất cả quy trình làm việc, các chính sách, quy định của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và hướng dẫn nhân viên tuân thủ nội, quy định của Công ty.

7. Nhiệm vụ khác

- Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết.

- Các công việc khác được Trưởng phòng Hành Chánh Khối Siêu Thị và Giám đốc Siêu thị phân công.

Job Requirement

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:

-          Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng.

-          Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

Kiến thức. Kỹ năng và Hành vi:

-          Có thể làm việc theo ca.

-          Chú trọng vào chi tiết.

-          Kỹ năng làm việc nhóm: chủ động thúc đầy làm việc nhóm.

-          Kỹ năng lãnh đạo: Lãnh đạo bằng cách đưa ví dụ.

-          Thành thạo vi tính.

-          Giao tiếp tốt.

-          Thông thạo Tiếng Anh là 1 lợi thế.

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Aeon VN

www.aeon.com.vn
Aeon is a retailing group of 180 companies united by a strong management base and globally advanced merchandizing and logistics processes. With retailing...Detail

[AEON Hà Đông] Nhân Viên Hành Chính

Công Ty TNHH Aeon VN

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts