language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Prudential Vietnam Assurance

https://www.prudential.com.vn

Showing appearance in Vietnam in 1995 and officially commencing operations in 1999 with the motto of “Always Listening. Always Understanding”, Prudential Vietnam has successfully been the... Detail

Receive job alert by this company

Agency Sales Trainer - Chuyên Viên Huấn Luyện Kinh Doanh Kênh Đại lý

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Mục đích của vị trí:

Vị trí này có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo trong khu vực được giao để trang bị kiến thức và kĩ năng cho lực lượng đại lý đạt được mục tiêu bán hàng của họ.

Những nghĩa vụ chính:

1. Lập kế hoạch: Chủ động phối hợp với Bộ phận Phát triển Kinh Doanh và văn phòng Tổng Đại lý trong việc lập kế hoạch các hoạt động đào tạo lực lượng đại lý trong khu vực được phân công hàng tháng.

2. Đào tạo: Trực tiếp huấn luyện các chương trình đào tạo theo chương trình và định hướng của công ty trong khu vưc được giao nhằm phát triển đội ngũ huấn luyện.

3. Giám sát: Phân công và theo dõi các hoạt động đào tạo của lực lượng nhân viên huấn luyện cộng tác viên nhằm đảm bảo các lớp huấn luyện theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng chuẩn của công ty.

4. Hỗ trợ kinh doanh: Hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy kinh doanh như hội thảo bán hàng (Group Presentation), hội nghị tuyển dụng (Bussiness Opportunity Presentation) cùng với với với Bộ phận Phát triển Kinh Doanh và Văn phòng Tổng Đại lý và các nhiệm vụ khác được phân công bởi Trưởng Huấn Luyện Khu vực.

5. Xây dựng mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Xây dựng mối quan hệ và duy trì sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các bộ phận liên quan và cán bộ Bộ Tài chính trong khu vực và vùng được giao.

6. Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý

Job Requirement

 • Cử nhân tất cả các chuyên ngành
 • 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bảo hiểm nhân thọ là một lợi thế
 • Kỹ năng thuyết trình tốt, có khả năng thuyết phục, tạo động lực
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén, linh hoạt và có khả năng truyền cảm hứng

More Information

 • Experience: 2 - 5 Years

Employment Information

Agency Sales Trainer - Chuyên Viên Huấn Luyện Kinh Doanh Kênh Đại lý

Prudential Vietnam Assurance

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts