language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

AhaMove

[AhaMove HCM] Talent Acquisition Specialist

AhaMove
Updated: 11/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1/ Thu hút và tuyển chọn nhân sự

Thực hiện việc tuyển dụng đáp ứng đủ số lượng yêu cầu tuyển dụng của các đơn vị.

Triển khai kế hoạch tuyển dụng hàng quý/ tháng

Đề xuất các kênh tuyển dụng phù hợp nhằm sử dụng hiệu quả ngân sách tuyển dụng.

Phỏng vấn, đánh giá, tham vấn ra quyết định tuyển chọn ứng viên

Thực thi, cải tiến, hệ thống các bài kiểm tra, các bảng câu hỏi phỏng vấn và các công cụ phục vụ công tác tuyển dụng.

Tư vấn cho các Trưởng đơn vị trong việc tuyển dụng, đánh giá ứng viên.

2/ Xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Tham gia xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu tuyển dụng online và offline.

Phát triển nguồn ứng viên thích hợp theo định hướng phát triển của công ty.

Xây dựng hệ thống dữ liệu ứng viên

3/ Thực hiện các công việc do cấp trên giao

Job Requirement

- Tuổi từ : 23 - 30 tuổi 

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở công tác tuyển dụng cho các công ty có quy mô từ 500 nhân sự trở lên

- Có kỹ năng phỏng vấn đánh giá ứng viên 

- Có khả năng tiềm kiếm và xây dựng mạng lưới thông tin ứng viên hiệu quả

- Có khả năng đề xuất xây dựng các chương trình thu hút nguồn ứng viên tiềm năng trên thị trường

- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc có hiệu quả

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

AhaMove

ahamove.com
Thành lập từ năm 2015 , AhaMove là ứng dụng giao hàng theo nhu cầu (on-demand) , giúp chủ cửa hàng thuê ngay hàng trăm shipper giao hàng cho mình, và giúp...Detail

[AhaMove HCM] Talent Acquisition Specialist

AhaMove

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts