About us

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Employment Information

Anti Fraud Admin Teamleader

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 13/05/2021
Industry Administrative / Clerical , Banking , Finance / Investment

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 25 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH ICON TECHNIC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

FE CREDIT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH ICON TECHNIC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH OMNI-D

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHẤN

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • An Giang | Ha Noi | Ho Chi Minh