language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

AR Accountant/ Kế Toán Công Nợ (HĐ 7 tháng)

Zuellig Pharma Viet Nam
Updated: 10/10/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 1 - 3 Years

  Salary:

 • Industry: Accounting / Auditing / Tax

  Deadline to apply: 15/10/2019

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Clearing outstanding invoices of customers (paid by cash or by bank transfer)./ Cập nhật thông tin thanh toán, xóa công nợ của khách hàng (tiền mặt hoặc chuyển khoản).
 • Daily checking unallocated invoices./ Kiểm tra hóa đơn chưa được phân loại.
 • Daily checking the total amount booked in SAP with actual collection from Cashier./ Kiểm tra tổng tiền trên hệ thống so với số tiền thực tế thu về từ các bạn Thủ Quỹ.
 • Updating the AR form based on detail summary for each delivery man and comparing with the report of Cashier./ Cập nhật biểu mẫu dựa trên bảng kê của mỗi nhân viên giao hàng và so sánh với báo cáo thu tiền của các bạn Thủ Quỹ.
 • Verifying and making adjustment in SAP system if any differences occur./ Xác minh và thực hiện điều chỉnh trong hệ thống SAP nếu có bất kỳ sự khác biệt nào xảy ra.
 • Adjusting bank account if any infomation is not correct./ Điều chỉnh tài khoản ngân hàng nếu các bạn Thủ quỹ nộp sai tài khoản.

Job Requirement

 • Graduated College/ University./ Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
 • Have working experience of finance/ accountant related./ Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến kế toán/ tài chính là một lợi thế.
 • Good at Microsoft offices (word, excel,...)./ Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng Microsoft (word, excel, ...)
 • English: basic level. / Trình độ tiếng Anh : cơ bản.
 • Careful, Accurate, Well-Organized, Team Work, Capable to work independent, well planning./  Cẩn thận, chính xác, có khả năng sắp xếp công việc, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 • Temporary contract of 7 months (maternity replacement)./ Hợp đồng thời vụ thay thế thai sản 7 tháng.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Gender: Female
 • Job type : Contract/ Freelance

Company Overview

Zuellig Pharma Viet Nam

www.zuelligpharma.comCompany size: 1200
Zuellig Pharma started almost a hundred years ago and has grown to become a US$ 13 billion business covering 13 markets with 13,000 employees. We serve over...Detail

AR Accountant/ Kế Toán Công Nợ (HĐ 7 tháng)

Zuellig Pharma Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts