About us

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Employment Information

Architect

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 1.000 USD
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Architect , Civil / Construction
Experience 5 Years

Location

Công Ty TNHH Archetype Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

WA Projects Ltd.,

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ 81,4 Mil - 110 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Obayashi Việt Nam

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ 44 Mil - 55 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty GiMASYS

$ Competitive

  • Ho Chi Minh