language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tan Hiep Phat Group

Architects/ Kiến trúc sư công trình

Tan Hiep Phat Group
Updated: 19/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Đảm bảo hồ sơ thiết kế Kiến trúc của dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Lập kế hoạch triển khai thực hiện các đồ án kiến trúc cho cả các dự án được giao.

- Thiết kế và đưa ra các ý kiến về phương án thiết kế, đề xuất giải pháp thiết kế.

- Quản lý và kiểm tra sự thích hợp của công tác thiết kế và hồ sơ thi công xây dựng.

- Rà soát đối chiếu hồ sơ thiết kế so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Phản biện và đánh giá hồ sơ thiết kế nhằm đảm bảo hồ sơ phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn.

2. Đảm bảo hồ sơ thiết kế Kiến trúc được hoàn thành đúng tiến độ thiết kế và phù hợp ngân sách

- Lập kế hoạch theo dõi tiến độ thiết kế cho các dự án được giao

- Theo dõi tiến độ thực hiện, nhận diện các rủi ro và đề xuất giải pháp trong trường hợp không đúng tiến độ.

- Kiểm soát việc áp dụng vật liệu hoàn thiện và tiêu chuẩn hoàn thiện phù hợp vào hồ sơ thiết kế Kiến trúc và ngân sách dự án.

- Cung cấp hồ sơ thiết kế kiến trúc dự án cho QS nhằm lập bảng dự toán ngân sách hoặc đối chiếu ngân sách.

3. Đảm bảo luôn sẵn sàng có đơn vị tư vấn thiết kế đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của dự án.

- Tìm kiếm, xây dựng và cập nhật nguồn thông tin của các đơn vị tư vấn thiết kế Kiến trúc trên thị trường

- Đánh giá và phân loại năng lực thiết kế của các đơn vị tư vấn nhằm lựa chọn được đơn vị tư vấn thiết phù hợp trong giai đoạn mời thầu thiết kế

Job Requirement

Vị trí này đảm bảo chuyển giao các kết quả trọng yếu (KPIs) sau:

1.       Đảm bảo hoàn thành hồ sơ thiết kế kiến trúc dự án đúng theo master timeline được phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

2.       Đảm bảo chi phí thự tế không được vượt ngân sách so với ngân sách dự án được phê duyệt.

3.       Đảm bảo luôn sẵn sàng có đơn vị tư vấn thiết kế đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của dự án.

Yêu cầu:

-          Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức quản lý tốt

-          Kỹ năng thiết kế chuyên ngành

-          Khả năng làm việc nhóm

-          Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Kỹ năng phản biện

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tan Hiep Phat Group

www.thp.com.vnCompany size: 4000
Tập đoàn chuyên về thức uống tốt cho sức khỏe hàng đầu Việt Nam, chúng tôi tự hào là môi trường:  * Có tốc độ tăng trưởng nhanh, liên tục & đều đặn...Detail

Architects/ Kiến trúc sư công trình

Tan Hiep Phat Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts