language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Area Sale Manager/ Quản lý bán hàng khu vực Tây Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN FIT COSMETICS
Updated: 03/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Tuyển dụng & quản trị đội ngũ chào hàng: Huấn luyện SS/ SR, Thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động, Phát triển SS/ SR, Khuyến khích, đánh giá các SS/ SR

- Xây dựng đội ngũ kế thừa để phát triển và thăng tiến từ trong nội bộ từ SR lên SS lên ASM

- Đảm bảo xây dựng hệ thống phân phối, mối quan hệ từ NPP đến các điểm bán hàng trên khu vực được giao thông qua phát triển dựa trên yếu tố nền tảng của Sales: Bao trùm, phân phối, trưng bày và triển khai xuất sắc các chương trình bán hàng của công ty đề ra.

- Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của RSM/ Giám đốc bán hàng gồm: dự toán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho khu vực; lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới. Thực hiện các chương trình kinh doanh trong nước bằng việc phát triển các kế hoạch hành động. Duy trì số lượng kinh doanh, hỗn hợp các sản phẩm và giá bán nhằm giữ mức cung cầu hiện thời, thay đổi khuynh hướng, đường lối kinh doanh và đối thủ cạnh tranh. Đóng góp thông tin nhằm để RSM/ SD thiêt lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu. Cân đối chỉ tiêu doanh thu cho từng kênh bán hàng.

- Quản trị hành chính: Tăng cường thực hiện chính sách của công ty và giao thiệp tại khu vực hoạt động, Phối hợp các hoạt động khác của công ty. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị POSM, tài sản được giao, đề xuất ý kiến sửa chữa thay thế hay thanh lý với công ty.

- Tiếp thị: Phát triển việc kinh doanh mới, dự báoThu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường, Bán hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp, Tự mình bán hàng cho khách hàng các kênh đặc biệt như Horeca….

- Tài chính: Lập kế hoạch dự toán ngân quỹ trình RSM/ Giám đốc bán hàng xem xét. Thực hiện theo kế hoạch ngân quỹ của công ty.

- Quản lý tồn kho hiệu quả, đáp ứng kế hoạch kinh doanh

- Hoàn thành các công việc khác được giao

- Tuân thủ các quy định của công ty

Job Requirement

Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học  ưu tiên ngành quản trị kinh doanh / marketing

Kinh nghiệm tối thiểu: Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 3 năm trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trì tương đương

Sử dụng thành thạo vi tính

Kỹ năng chuyên môn: Sale

Kỹ năng bổ trợ

-  Phát triển bản thân
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Giải quyết vấn đề và ra quyết định
- Giao tiếp và thuyết phục
- Lập kế hoạch và tổ chức công việc

Thái độ

- Tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm
- Định hướng chất lượng
- Đổi mới và sáng tạo
- Thái độ tích cực
- Hợp tác/ phối hợp trên tinh thần xây dựng vì mục tiêu chung

Yêu cầu khác: Leadership, chấp nhận thách thức hướng tới mục tiêu, hợp tác, Giải quyết vấn đề

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN FIT COSMETICS

Company size: 25-99
Tiền thân là Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Sao Nam, thành lập vào ngày 22/12/2009. Sau nhiều năm hoạt động, Công ty đã không ngừng phát...Detail

Similar jobs

Area Sale Manager/ Quản lý bán hàng khu vực Tây Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN FIT COSMETICS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts