language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

iCare Benefits Việt Nam

www.iCareBenefits.com

iCare Benefits (iCB) is a free membership-based, social benefits company and multi-channel retailer designed for both emerging market workers and employers who want to offer benefits outside the... Detail

Area Sales Manager (ASM)

Job Description

1/ Điều hành hoạt động Bán Hàng Trực Tiếp:
- Lập kế hoạch bán hàng trực tiếp tại chỗ, tối đa hóa thời gian bán hàng mỗi ngày cho mỗi FS
- Giám sát hiệu suất công việc tại chỗ của FS
- Đảm bảo FS tuân thủ quy trình bán hàng tại chỗ với các quy chuẩn của iCare và các tiêu chuẩn của tổ chức
- Xác định danh sách bán hàng cốt lõi và xây dựng kịch bản bán hàng
- Tổ chức các cuộc họp bắt đầu mỗi ngày cho FS bằng chương trình làm việc
- Lên kế hoạch các hoạt động hàng tuần cho FS bằng chương trình làm việc
- Chạy các chương trình thúc đẩy động lực cho FS hàng ngày / hàng tuần
- Chia sẻ phương thức bán hàng tốt nhất hàng tuần / hoạt động tốt nhất trong FS để đạt doanh thu cao hơn

2/ Điều hành hoạt động trung tâm iCare:
- Xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan tới quản lý trung tâm của iCare hàng ngày
- Thực hiện đánh giá hàng tuần với tất cả các quản lý trung tâm của iCare
- Giám sát hoạt động kinh doanh Khu vực

Job Requirement

- Ít nhất có 3 năm  kinh nghiệm trong việc thiết lập hệ thống / quản lý bán hàng.
- Có kinh nghiệm thực tế  trong việc xây dựng  mối quan hệ và đàm phán với các tổ chức doanh nghiệp
- Có kinh nghiệm  trong quản lý nhân sự và quản lý bán hàng.
- Ưu tiên: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; Có kiến thức tốt về thị trường tài chính bán lẻ hoặc tài chính tiêu dùng

More Information

  • Experience: 2 - 5 Years

Employment Information

Area Sales Manager (ASM)

iCare Benefits Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts