Marico South East Asia Corporation

Employment Information

Industry

Sales / Business Development

Salary

Competitive

Job type

Permanent

Updated

24/01/2023

Job level

Manager

Experience

6 - 10 Years

Deadline to apply

17/02/2023

Location

icon map disable

Benefits

  • Insurance
  • Travel
  • Incentive bonus
  • Healthcare
  • Training Scheme
  • Salary review

Job Description

1. Quản lý Kinh doanh Khu vực

- Đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm của khu vực phụ trách : Doanh thu, hiệu quả kinh doanh của đối tác NPP

- Thực hiện nghiêm túc việc giám sát các hoạt động của đội ngũ kinh doanh ngoài thị trường, luôn đôn đốc và hướng dẫn nhân viên kinh doanh ngoài thực địa.

- Đảm bảo đội ngũ kinh doanh, nhà phân phối thực hiện đúng các chính sách kinh doanh của công ty

- Chủ động Giải quyết cac vấn đề có khả năng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, chính sách quy định của Công ty/ phòng kinh doanh

- Chủ động lên kế hoạch/ giám sát việc thực hiện chỉ tiêu về doanh số, bao phủ, trưng bày sản phẩm theo đúng chiến lược của phòng kinh Doanh

- Đề xuất việc thanh lý/ chỉ định nhà phân phối, nắm bắt và báo cáo kịp thời các hoạt động của đối thủ cạnh tranh

2. Quản Lý nhân sự - Đào tạo nhân viên

- Tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ giám sát kinh doanh trong vùng

- Đánh giá và báo cáo hiệu quả công việc của nhân viên trong vùng phụ trách cho Giám đốc Vùng - Xây dựng tinh thần đoàn kết luôn nêu cao tinh thần dám nghỉ dám làm theo đúng mục đích của phòng kinh Doanh

- Hổ trợ cho Giám đốc kinh doanh Vùng trong việc xác định nhu cầu đào tạo

3. Số liệu-Báo cáo

- Đảm bảo tính chính xác của hệ thống quản lý dữ liệu kinh doanh của NPP. Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực thi của giám sát / admin/ NPP

- Hổ trợ Giám đốc kinh doanh Vùng Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm và quản lý chi phí nhân sự khu vực phụ trách

- Thường xuyên phân tích các số liệu kinh doanh và đề ra các kế hoạch định hướng ngắn hạn cho Giám sát nhằm đảm bảo tính phát triển ổn định của từng ngành hàng trong khu vực

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

- Có kiến thức vững về Sales System (DMS)

- Ít nhất 6 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí tương đương trong ngành FMCG.

- Có tư duy phân tích tốt. Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt

- Có khả năng lãnh đạo tốt (lập kế hoạch, huấn luyện, cố vấn, phát triển con người, v.v.).

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén trong công việc và khả năng thích ứng cao. 

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Job type : Permanent
  • Age: Unlimited
  • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Company Overview

Marico Limited is one of the leading multinational consumer products companies within the beauty and wellness sector in emerging markets. Empowered with freedom and opportunity, we work to make a difference to the lives of all our stakeholders - members, associates, consumers, investors and the society at large. Currently present in 25 emerging markets within Asia and Africa, Marico has... View more

Feedback