About us

Công ty TNHH Two Kings Distribution

Employment Information

ASM Đông Bắc

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 23/11/2020
Industry Sales / Business Development , Food & Beverage (F&B) , Executive management
Experience 1 - 7 Years

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi | Thai Binh | Nam Dinh

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Giang | Bac Can

Công ty CP Dược phẩm 3/2 (F.T. Pharma)

$ 20 Tr - 40 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ha Noi

Concung.com - Công Ty CP Con Cưng

$ 15 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Giang | Thai Nguyen

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Thanh Hoa | Nam Dinh

Công ty cổ phần LothaMilk

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi