language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Wipro Consumer Care

ASM [HCM]

Wipro Consumer Care
Updated: 24/03/2020

Employment Information

Job Description

1. VAI TRÒ:

 • Chịu trách nhiệm quản lý, huấn luyện, giám sát và hỗ trợ GSBH và NPP trong địa bàn phụ trách hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng với chi phí và nguồn lực cho phép.
 • Xây dựng và triển khai, giám sát các kế hoạch phát triển thị trường, mở rộng bao phủ, phân phối chủng loại, trưng bày sản phẩm… nhằm chiến thắng đối thủ cạnh tranh.

2. NHIỆM VỤ CHÍNH:

 • Xây dựng, triển khai và giám sát các chỉ tiêu doanh số, tiến độ, phân phối chủng loại, trưng bày sản phẩm cho các GSBH/ NPP chi tiết hàng tuần/ tháng.
 • Đảm bảo các hoạt động hỗ trợ bán hàng của Công ty được triển khai đầy đủ, chính xác và hiệu quả tại địa bàn phụ trách
 • Tuyển chọn và đề xuất NPP mới khi cần thiết
 • Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và huấn luyện GSBH/ NPP & NVBH/TBSP
 • Thu thập, phân tích và phản hồi các thông tin về tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh, từ đó xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh doanh tại địa bàn phụ trách nhằm duy trì mức tăng trưởng cao và chiến thắng đối thủ cạnh tranh.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học. Thành thạo vi tính (Word/ Excel/ Powerpoint).
 • Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
 • Có kinh nghiệm giám sát bán hàng và điều hành bán hàng ngành hàng FMCG
 • Có khả năng lãnh đạo, tuyển dụng và huấn luyện nhân viên
 • Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Trung thực, chủ động, có khả năng công tác xa nhà thường xuyên.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Wipro Consumer Care

http://wiprounzavncareer.com/viCompany size: 1.000-4.999
Wipro Unza is a subsidiary of Wipro Consumer Care & Lighting of Wipro Enterprise. Wipro Enterprises Limited is headquartered in Bangalore, India,...Detail

ASM [HCM]

Wipro Consumer Care

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Wipro Consumer Care

Employment Information

ASM [HCM]

Location