language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

havang.com

Chúng tôi yêu THỜI TRANG Công ty TNHH Thời Trang Hạ Vàng (Golden Summer Fashion Company) được thành lập vào năm 2003. Với sứ mệnh đem đến cho những tín đồ thời trang Việt Nam những sản phẩm thời... Detail

Employment Information

Assistant Executive to CEO

Job Description

  • Thay mặt Tổng Giám Đốc duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty với các Phòng ban
  • Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận
  • Trợ giúp Tổng Giám Đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty
  • Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Tổng Giám Đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc
  • Tham mưu cho Tổng Giám Đốc trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty
  • Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại
  • Chuẩn bị, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc
  • Theo dõi, sắp xếp lịch làm việc, công tác cho BGĐ

Thực hiện các công việc khác khi được phân công, hoặc được ủy quyền bởi BGĐ

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Luật, Tài chính - Ngân hàng, Marketing, Quản trị hành chánh…

Có tầm nhìn chiến lược, khả năng sắp xếp, tổ chức công việc khoa học

Có kiến thức Quản trị kinh doanh, Tài chính – Kế Toán, Sales & Marketing

Có khiếu thẩm mỹ và tầm nhìn bao quát

Quan tâm đến lĩnh vực thời trang

Chủ động trong công việc

Kỹ năng hoạch định, lập kế hoạch, kiểm soát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch ở mức độ cao.

Có khả năng tư duy và giải quyết vấn đề tốt

Có kỹ năng đàm phán tốt

Có kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm tốt

Tiếng Anh: thành thạo 4 kỹ năng

Vi tính:  sử dụng thành thạo tin học VP (Word, Excel, power point) và phần mềm phục vụ công việc.

Có kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên.  

Assistant Executive to CEO

Golden Summer Fashion Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts