Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Assistant Sales Manager

Công ty TNHH Edge Up
Updated: 14/12/2018

Employment Information

Job Description

Vai trò và nhiệm vụ điển hình:
•Tham gia phát triển chiến lược Kinh doanh tập trung cả vào việc tăng doanh thu
•Quảng bá sản phẩm/ dịch vụ của công ty phù hợp với mục tiêu của khách hàng
•Chuẩn bị các hoạt động Sales đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn và nguyên tắc được thành lập bởi luật
•Lưu trữ kết quả sales, doanh thu,… để hỗ trợ các kế hoạch kinh doanh
•Cung cấp những phản hồi đáng tin cậy và hỗ trợ sau khi bán
•Cung cấp những phản hồi đáng tin cậy và hỗ trợ sau khi bán

Job Requirement

Yêu cầu
•Chứng minh về kinh nghiệm làm việc ở bộ phận Kinh Doanh hoặc vai trò tương tự
•Hiểu vì sao tất cả các hoạt động phải có:
Mục tiêu về số lượng khách hàng
Mục tiêu của việc phục hồi doanh thu
Tính kịp thời
Biết nắm bắt cơ hội
AIDA
•Chú ý vào:
Trách nhiệm
Mục tiêu
Hạn nộp công việc
5W1H (What? Where? When? Why? Who? How?)
Kết quả
Cập nhật
Các bước tiếp theo
•Kiến thức về thị trường và giải pháp
•Kỹ năng giao tiếp và thương lượng
•Kỹ năng quản lý thời gian và lên kế hoạch
Phẩm chất được ưu tiên :
•Linh hoạt
•Có khả năng làm việc trong môi trường đội nhóm
•Tự thân vận động và cam kết phát triển
•Cam kết với tầm nhìn và phát triển của công ty
•Thiết kế tư duy với kỹ năng phân tích và suy nghĩ sang tạo

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent
 • Working time: Thứ Hai - Thứ Bảy (Sáng)
 • Colleagues: vui vẻ, hòa đồng
 • Benefit:

  Phúc lợi và quyền lợi:
  •Cao hơn thị trường chung ít nhất 20%
  •Tự chọn gói riêng của các bạn và tập trung vào hiệu suất công việc
  •Hỗ trợ liên tục, huấn luyện và tạo cơ hội phát triển

Company Overview

Công ty TNHH Edge Up

http://www.4utours.com/Company size: 35
  ************************************************************************************************************************** Bạn tài năng? Bạn trung...Detail

People who applied to this job also applied to:

Assistant Sales Manager

Công ty TNHH Edge Up

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts