language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Assistant to CEO/ Trợ lý Tổng Giám Đốc

ELEK Co., Ltd
Updated: 24/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Tổng hợp các báo cáo từ các bộ phận khác trong công ty.
2. Ghi biên bản cuộc họp.
3. Soạn thảo các văn bản, tài liệu chính thức theo yêu cầu của CEO.
4. Thay măt CEO gửi email ban hành các văn bản, quyết định của công ty.
6. Hỗ trợ CEO giao tiếp với cả khách hàng Việt Nam và nước ngoài.
7. Tham dự cuộc họp như đại diện của CEO khi CEO vắng mặt cho công tác khác.

Job Requirement

- Tuổi từ 25 - 30
- Có kinh nghiệm  ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm.
- Tiếng Anh Cao cấp ( 4 kỹ năng).
- Có thể sử dụng tiếng Pháp là một lợi thế.
- Sử dụng thàng thạo Excel trong việc lập kế hoạch và báo cáo.
- Năng động, ham học hỏi, sáng tạo.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

ELEK Co., Ltd

elek.vnCompany size: 150-200
Founded in 2006, ELEK is an innovative French-Vietnamese company specialized in design and in manufacturing lighting and smart connected solutions. We...Detail
Job tags / Skills: Trợ lý

Assistant to CEO/ Trợ lý Tổng Giám Đốc

ELEK Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts