About us

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

Employment Information

Assistant to COO / Trợ lí Gíám đốc

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 16/11/2020
Industry Marketing , Online Marketing , Administrative / Clerical

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Gia Nguyễn

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI VŨ PHONG

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

VPP TRADING CO.,LTD

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH MTV Môi trường Lighthouse

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Dịch Vụ Tiếp Thị Tài Ngân

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Gia Nguyễn

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh