language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Assistant to Managing Director

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Updated: 16/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Assisting Managing Director to set strategic goals and the system of planning targets, implementing the delivery of targets and quarterly, annual tasks to Divisions/Departments according to the approved authority.

- Assisting Managing Director in all the works related to Project Divisions and internal management.

- Urging and reminding relevant Divisions/ Departments to report progress, budget, cost, plan in the right order and in full compliance with regulations.

- Participating with Managing Director in internal and external affairs.

- Arranging and preparing for meetings with Divisions/ Departments and partners at the request of Managing Director.

- Participating in meetings to record and make meeting minutes to serve the management affairs.

---------------------------------------------------

- Trợ giúp cho Giám Đốc Liên Khối Dự Án đề ra các mục tiêu chiến lược, hệ thống chỉ tiêu kế hoạch, triển khai thực hiện giao chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng quý, năm cho các Khối/Phòng ban theo thẩm quyền đã được phê duyệt.

- Trợ giúp cho Giám Đốc Liên Khối Dự Án toàn bộ công tác liên quan đến Liên Khối Dự Án và quản trị nội bộ.

- Đôn đốc, nhắc nhở các Khối/Phòng ban liên quan báo cáo tiến độ, ngân sách, chi phí, kế hoạch đúng trình tự và đầy đủ theo đúng quy định.

- Tham gia cùng Giám Đốc Liên Khối Dự Án trong công tác đối nội, đối ngoại.

- Sắp xếp, công tác chuẩn bị cho các cuộc họp với các Khối/Phòng ban, đối tác theo yêu cầu của Giám Đốc Liên Khối Dự Án.

- Tham dự, ghi nhận, lập biên bản họp để phục vụ thực hiện việc quản lý điều hành.

Job Requirement

Qualification:

- Graduated from University of Construction or Architecture…

Working Experience:

- At least 5 years of experience in real estate or 2 years in similar position

Expertise:

- Understanding of company regulations, operating procedures

- Knowledge of projects and human resource.

- Knowledge of Real Estate and Project Management

- Knowledge of administrative management & records...

- Ability to manage time and ability to work independently

- Having coordination skill, communication skill and reports & administrative documents writing and making skill

- Proficiency in English

-------------------------------------------------

 

Trình độ chuyên môn/ bằng cấp:

- Tốt nghiệp Đại học. Ngành Xây Dựng hoặc Kiến Trúc…

Kinh nghiệm làm việc:

- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS hoặc 2 năm làm ở vị trí tương đương.

Năng lực chuyên môn:

- Am hiểu các quy định công ty, quy trình hoạt động

- Có kiến thức về các dự án, tổ chức nhân sự.

- Có kiến thức về Bất động sản, Quản lý dự án

- Kiến thức về quản lý hành chánh & hồ sơ...

- Có khả năng quản lý thời gian và khả năng làm việc độc lập

- Có kỹ năng phối hợp, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng viết và lập các báo cáo, văn bản hành chánh

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

www.namlongvn.comCompany size: 100-499
Nam Long là một Công ty gần 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora. Tổng tài sản hiện tại của NLG hơn...Detail

Assistant to Managing Director

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts