language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Auditing Specialist

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam
Updated: 14/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị trong tập đoàn.

2. Giám sát sự tuân thủ, chấp hành quy trình, quy định của các bộ phận trong công ty.

3. Giám sát các chi phí liên quan đến hoạt động của công ty theo kế hoạch.

4. Hỗ trợ soạn thảo các chính sách, quy chế, hướng dẫn, quy trình về kiểm tra, kiểm toán nội bộ của công ty.

5. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù kinh doanh của côngty.

6. Lên kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ và bất thường các bộ phận trong công ty.

7. Báo cáo kiểm tra, cảnh báo rủi ro và tham mưu các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, đề xuất các phương án cải tiến.

8. Thực hiện các công việc khác mà cấp trên giao phó.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài Chính, Kế toán/ Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quang.

 • Kinh Nghiệm: có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Ngoại ngữ: Giao tiếp tốt tiếng hoa hoặc tiếng anh.
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint và có khả năng học hỏi các chương trình nội bộ.

 • Kỹ năng lập kế hoạch tốt, theo dõi, kỹ năng trình bày tốt.
 • Kỹ năng số liệu và thống kê tốt.

 • Kỹ năng phân tích và diển giải tốt.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

www.taisunholding.comCompany size: Trên 500 người
With our commitment “Growing Together”, we always stay by your side to care for every stage of your life, from baby to elderly adult. Placing users at the...Detail

People who applied to this job also applied to:

Auditing Specialist

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts