Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/12/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Travel Abroad
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thiết lập và trực tiếp xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình cho các hoạt động phân tích nghiệp vụ và kiểm thử cho các dự án chuyển đổi;
 • Đề xuất và tư vấn xây dựng các chiến lược, quy trình kiểm thử phù hợp các loại dự án/ hệ thống khác nhau;
 • Thực hiện việc giám sát, quản lý đảm bảo các dự án tuân thủ tiêu chuẩn và quy trình kiểm thử đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Chủ trì đào tạo, hướng dẫn các dự án để đảm bảo tuân thủ và thực hiện theo đúng theo tiêu chuẩn, quy trình đã đề ra

Job Requirement

 • Tối thiểu tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Ưu tiên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông/ Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế/ hoặc tương đương
 • 3-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử
 • Có ít nhất 2 năm trong lĩnh vực test automation
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Test Lead hoặc Test Manager.
 • Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch, thiết kế kiểm thử
 • Có kinh nghiệm làm việc công cụ test như: Selenium, Appium, Maven, Jmeter
 • Có kinh nghiệm làm việc công cụ quản lý như Jira; GIT; Confluence
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về nghiệp vụ và sản phẩm ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm triển khai các mô hình phát triển dự án Waterfall và Agile.
 • Có kinh nghiệm quản lý dự án là một lợi thế
 • TOEIC 750 trở lên

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Feedback