About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTA TEK

Employment Information

Automation Tester/QA

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 22/12/2020
Industry IT - Software
Experience 1 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

First Alliances

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Ha Nam

J-Job Recruitment Network

$ Competitive

  • Ha Noi

Talent Trader Vietnam

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

TIBCO Orchestra Networks Vietnam

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi