About us

MegaCEO

Employment Information

Automotive Parts Accessory Executive| Chuyên Viên Điều Phối Phụ Tùng ( Ô Tô, DT9805)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 650 - 750 USD
Deadline to apply 21/08/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Mechanical / Auto / Automotive , Purchasing / Merchandising
Experience 3 - 5 Years

Location

Ha Noi

Bac Ninh

Vinh Phuc

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ Competitive

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Toyota Hà Đông

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Delivery Chinatown

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 16,5 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Vinh Phuc

CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

$ Competitive

  • Ha Noi