Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây dựng Anh Linh ( ALINCO)

B.I.M Manager

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây dựng Anh Linh ( ALINCO)
Updated: 11/11/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Đưa ra các mục tiêu liên quan đến việc thực hiện BIM/VDC cho hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty
 • Hợp lý hóa và mở rộng quy trình làm việc BIM/VDC
 • Lập các quy trình, hướng dẫn và lên kế hoạch thực thi BIM/VDC
 • Kiểm soát thư viện và các tiêu chuẩn dự án BIM/VDC
 • Phát triển và liên tục cải tiến các quy trình, thủ tục, quy trình công việc và đổi mới công nghệ của BIM/VDC
 • Hỗ trợ, xây dựng thiết lập và thực hiện các quy trình VDC/BIM cụ thể của dự án cho các hoạt động giai đoạn xây dựng và giúp chuyển từ giai đoạn tiền xây dựng sang giai đoạn xây dựng theo BIM/VDC
 • Đảm bảo sự hợp tác hiệu quả và truyền thông giữa tất cả các bên liên quan của các dự án
 • Truyền đạt lợi ích của quá trình thực hiện BIM/VDC cho khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài
 • Cung cấp chuyên sâu kỹ thuật chuyên môn cho cả các sáng kiến chiến thuật và hoạt động
 • Thúc đẩy các công cụ và giải pháp dựa trên công nghệ mới trong nội bộ nhằm nâng cao nhận thức, áp dụng và sử dụng BIM/VDC
 • Đảm bảo công ty luôn duy trì cung cấp công nghệ BIM/VDC trong việc vận hành tất cả các dự án và có tính cạnh tranh cao
 • Cố vấn và định hướng chiến lược phát triển dài hạn của BIM/VDC
 • Xác định, phát triển và liên tục đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo và các nguồn lực của BIM/VDC trong toàn công ty
 • Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.

Job Requirement

 • Tuổi từ 35 đến 50, sức khoẻ tốt. Trình độ Đại học hoặc trên Đại học, được đào tạo trong và ngoài nước
 • Kinh nghiệm 5 năm vị trí tương đương ở các Công ty có quy mô
 • Kiến thức chuyên sâu về công nghệ BIM/VDC, đặc biệt trong các khâu kỹ thuật xây dựng và tiền xây dựng
 • BIM Authoring Platforms, Kỷ luật cụ thể cho các phần mềm thiết kế nền của bạn (ARC, STR, CIV & MEP)
 • Tự động hóa plug-in & nền tảng (Dynamo)
 • Phần mềm phát hiện và giải quyết xung đột (Navisworks, Solibri, Revitzo, v.v.)
 • Có các kỹ năng quản trị, lãnh đạo, làm việc nhóm, quản trị thời gian, thuyết trình
 • Có tư duy nhạy bén, tư cách đạo đức tốt

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 35 - 50
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây dựng Anh Linh ( ALINCO)

http://alinco.com.vn
Công ty Alinco được thành lập năm 2001, cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và xây dựng: - Quy hoạch - Tư vấn thiết kế kiến trúc - Tư vấn...Detail

B.I.M Manager

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây dựng Anh Linh ( ALINCO)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts