About us

Autonomous Inc.

Employment Information

B2B Digital Marketing Manager

Job level Manager
Salary $ 1.500 - 3.000 USD
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Sales / Business Development , IT - Software , Marketing
Experience 5 Years

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Việt Nam

$ 20 Mil - 45 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SX TM CN NHỰA Á CHÂU

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Việt Nam

$ 20 Mil - 45 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Công Nghệ EcoTruck

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Công Nghệ EcoTruck

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Việt Nam

$ 20 Mil - 45 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Việt Nam

$ 20 Mil - 45 Mil VND

  • Ho Chi Minh