About us

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ

Employment Information

[Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận] Phụ trách kinh doanh khu vực

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Sales / Business Development , Banking , Insurance
Experience 1 - 5 Years

Anh ngữ Quốc tế INS

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Quang Nam | Khanh Hoa | Binh Thuan

Anh ngữ Quốc tế INS

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 36 Tr - 46 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 25 Tr - 34,5 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Viet Thai International

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Heineken Vietnam Brewery

$ 7 Tr - 8,5 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

$ 8,5 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Thuan

J-Spiral Steel Pipe Co., Ltd

$ Competitive

  • Ba Ria-VT