About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Bà Rịa_Vũng Tàu] Kế toán viên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 31/03/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 2 - 5 Years

Location

Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Heineken Vietnam Brewery

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

KOVA Trading – KOVA Group

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Anh ngữ Quốc tế INS

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Anh ngữ Quốc tế INS

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Anh ngữ Quốc tế INS

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Anh ngữ Quốc tế INS

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nhựa Hoàng Châu

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty NABATI Việt Nam

$ 7 Tr - 14 Tr VND

  • Ba Ria-VT