About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

[Bắc Ninh] Chuyên viên hoạch dịnh tài chính bảo hiểm - Ngân hàng Bản Việt Vietcapital

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,400,000 - 17,400,000 VND
Deadline to apply 13/11/2020
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Location

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Bac Ninh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

$ 7 Tr - 21 Tr VND

  • Bac Ninh

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Bac Ninh

CÔNG TY TNHH CYMMETRIK VIETNAM

$ Competitive

  • Bac Ninh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Bac Ninh

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Bac Ninh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8 Tr - 9,5 Tr VND

  • Yen Bai | Bac Ninh

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Bac Giang | Bac Ninh

CÔNG TY TNHH CYMMETRIK VIETNAM

$ Competitive

  • Bac Ninh

Công Ty Cổ Phần PT Năng Lượng Sơn Hà

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Bac Ninh