About us

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA ASIA

Employment Information

Bác sĩ trưởng chi nhánh Nha khoa

Job level Manager
Salary $ 25,000,000 - 60,000,000 VND
Deadline to apply 30/09/2020
Industry Medical / Healthcare
Experience 3 - 5 Years

Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA ASIA

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CT TNHH Thiện Tâm Thành

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

American International Hospital (AIH)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH FITMED

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh