About us

CÔNG TY TNHH AZOOM VIETNAM INC.

Employment Information

Back-End Developer (Lương Up To 35 Triệu)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Under 35,000,000 VND
Deadline to apply 24/07/2021
Industry IT - Software
Experience 1 - 0 Years

CÔNG TY TNHH AZOOM VIETNAM INC.

$ Under 35 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH AZOOM VIETNAM INC.

$ Under 35 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH AZOOM VIETNAM INC.

$ Under 35 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Giao Nhận Vận tải Đại Việt

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

BSS Group

$ Under 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần truyền thông Iris

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Software

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CUNG ỨNG & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CUNG ỨNG & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT

$ 13,2 Mil - 44 Mil VND

  • Ha Noi