Location

Ha Noi

 • Salary

  20 Mil - 40 Mil VND

 • Experience

  3 - 4 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/07/2021

Job Description

 • Tham gia xây dựng, tư vấn, phản hồi về kiến trúc tổng quan (high-level design) cho từng thành phần của hệ thống theo kiến trúc micro-services
 • Định nghĩa các giao tiếp (API) giữa các thành phần của hệ thống, đảm bảo hiệu quả và tối ưu
 • Chịu trách nhiệm tư vấn kỹ thuật, ước lượng khối lượng công việc và thời gian, dẫn dắt sự phát triển phần mềm để đạt kết quả cao nhất.
 • Hợp tác với các nhóm khác để phát triển và triển khai hệ thống theo thiết kế và kế hoạch đã đề ra
 • Tham gia tư vấn về kiến trúc của các thành phần hệ thống, khả năng mở rộng (extending), tăng quy mô (scaling), khả năng phục hồi (resiliency) và bảo mật (security)
 • Đảm bảo việc kiểm thử (testing) được thực hiện đầy đủ từ đơn vị code (unit test) đến toàn hệ thống (end-to-end) và hoàn toàn tự động hoá
 • Xây dựng các tài liệu và thực hiện triển khai cho sản phẩm
 • Hợp tác và cố vấn về kiến trúc (architecture), đánh giá (review) và đảm bảo chất lượng (code quality) phần mềm cho các nhóm/bộ phận liên quan, PM, Dev, QC,… hay những nhóm/bộ phận liên quan đến sản phẩm.
 • Đóng vai trò chính trong việc đánh giá, phản hồi cho những kiến trúc phần mềm của cả nhóm phát triển nội bộ và các nhóm thuê ngoài để đảm bảo từng thành phần được phát triển theo những quy chuẩn cao nhất và hiệu quả nhất
 • Tham gia tư vấn, tham mưu cho các bộ phận khác về những ảnh hưởng của việc thay đổi, chịu trách nhiệm cho việc ước lượng khối lượng công việc cũng như thời gian. Đảm bảo mọi thay đổi đều phải được kiểm thử đầy đủ trước khi triển khai.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành có liên quan. Có ít nhất 3 năm trong lĩnh vực IT hoặc ở vị trí kiến trúc sư phần mềm
 • Tiếng Anh: Giao tiếp, đọc, viết tốt
 • Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng ít nhiều ngôn ngữ lập trình và nền tảng: Java, Python, PHP, .Net, NodeJS, React, Redux, etc…
 • Có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn áp dụng các mẫu thiết kế (design pattern)
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong hiện thực các API với RESTful web services, SOAP web services, event-driven message
 • Có kiến thức về SOA, Microservices
 • Có kinh nghiệm làm việc với Amazon Webservices, Kubernetes, Heroku là một lợi thế.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng các hệ CSDL: MSSQL, PostgreSQL, MySQL, Mongo, Arango, …
 • Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ hỗ trợ cho quy trình phát triển phần mềm (software development lifecycle) như Github, Bitbucket, Gitflow, Jenkins, Travis CI, JIRA Agile, Rundeck, Ansible, Puppet, etc…

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback