About us

Bamboo Airways - Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt

Employment Information

[BAMBOO AIRWAYS] CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DBA)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 02/02/2021
Industry Aviation , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi