About us

BAMBOO AIRWAYS - CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT

Employment Information

[BAMBOO AIRWAYS] LẬP TRÌNH VIÊN GOLANG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 18/10/2020
Industry Aviation , IT - Software
Experience 1 - 2 Years

BAMBOO AIRWAYS - CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

BAMBOO AIRWAYS - CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT

$ Competitive

 • Ha Noi

BAMBOO AIRWAYS - CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 8,8 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 12 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần RTC Technology Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi