About us

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam Chi nhánh Mỹ Đình

Employment Information

Banking staff - My Dinh Branch

Job level Entry Level
Salary $ 350 - 500 USD
Deadline to apply 08/05/2021
Industry Banking

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 9,2 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam Chi nhánh Mỹ Đình

$ 7,7 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam - PGD Giảng Võ

$ 7,7 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam- Chi nhánh Cầu Giấy

$ 7,7 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

DC TECHNOLOGY COMPANY

$ Competitive

  • Ha Noi

Indo Trans Logistics

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

PERSOLKELLY Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ha Noi | Hung Yen | Vinh Phuc