About us

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

Employment Information

Bảo vệ Cửa Hàng Hải sản - Long Biên- Hà nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 25/10/2020
Industry Unskilled Workers , Security , Restaurant / Hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS

$ 6,5 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 4 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,1 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,1 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,1 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,1 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,1 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,1 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ha Noi