About us

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

Employment Information

Bảo vệ Khu vực Yên Nghĩa

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,500,000 - 6,500,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Unskilled Workers , Security , Entry Level / Internship

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 5,5 Tr - 6,5 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 5,5 Tr - 6,5 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Việt Sing

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Hung Yen | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 5,7 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,1 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,1 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ha Noi