About us

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

Employment Information

Bảo vệ tòa nhà Aquabay- KĐT Ecopark- Văn Giang

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,500,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Unskilled Workers , Security , Restaurant / Hotel

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 8 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 8 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 8 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 8 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

$ 39,6 Tr - 55 Tr VND

  • Hung Yen

Kangaroo Group

$ Competitive

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Hung Yen | Hai Duong

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Hung Yen

Nhà máy TECOMEN

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH Minh Long

$ 7 Tr - 11 Tr VND

  • Hung Yen