About us

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

Employment Information

Bảo vệ Trung tâm thương mại AEON Mall Hà đông

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,700,000 - 7,200,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Unskilled Workers , Security , Entry Level / Internship

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 5,7 Tr - 7,2 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 5,7 Tr - 7,2 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,1 Tr - 7,5 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,1 Tr - 7,5 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Aeon Mall Việt Nam

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL - TẬP ĐOÀN VINGROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Duy

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 5,7 Tr - 6,5 Tr VND

  • Ha Noi