About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[BẾN LỨC, LONG AN] - Marketing Manager mảng thức ăn chăn nuôi

Job level Manager
Salary $ 50,000,000 - 70,000,000 VND
Deadline to apply 19/06/2020
Industry Marketing , Fishery , Animal Husbandry / Veterinary
Experience 6 - 10 Years

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 40 Tr - 45 Tr VND

  • Long An

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 40 Tr - 45 Tr VND

  • Long An

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Long An

Mondelēz Kinh Đô Việt Nam

$ Competitive

  • Long An

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Tr - 55 Tr VND

  • Long An

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 20 Tr - 26 Tr VND

  • Long An

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

$ Competitive

  • Long An | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Long An

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Long An