language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Bếp Chính - Siêu Thị Auchan Quận 5

Auchan Retail Viet Nam
Updated: 13/03/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Đảm bảo đủ số lượng món ăn theo yêu cầu quản lý

- Vệ sinh khu vực làm việc theo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa và các điều kiện đảm bảo để thực hiện công việc.

- Nghiên cứu và sáng tạo các món ăn mới, công thức mới

- Trực tiếp kiểm tra chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng các món ăn, trước khi giao cho khách

- Phối hợp với các bộ phận, vị trí khác để đảm bảo hệ thống bếp vận hành tốt.

Job Requirement

- Có kinh nghiệm ít nhất 2- 3 năm tại nhà hàng, khách sạn ở bộ phận bếp

- Chuyên về bếp Á – bếp Việt

- Làm việc xoay ca, 6 ngày/tuần

- Có khả năng giám sát và tổ chức công việc.

- Có thể làm việc linh hoạt, làm thêm giờ, tính sáng tạo, cởi mở.

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Auchan Retail Viet Nam

www.auchan.vn
Auchan Retail Viet Nam Company is a member of Auchan Group – France, that one of top biggest retail Group in Europe, manage more than...Detail

Similar jobs

Bếp Chính - Siêu Thị Auchan Quận 5

Auchan Retail Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts