language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

BIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Updated: 18/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Biên phiên dịch liên lạc trong công ty giữa người Hàn và người Việt.

- Thông dịch khi thương lượng với khách hàng

- Thông dịch các cuộc họp

- Viết hồ sơ báo cáo bằng tiếng Hàn

- Hỗ trợ một số công việc tổng vụ khác: nhân sự, hành chính, thu mua

Job Requirement

Tiếng hàn thông thạo

Ưu tiên xem xét nếu có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: 8 giờ/ngày, thứ 7 tuần làm tuần nghỉ
 • Holidays: Theo quy định luật lao động

Company Overview

Korea United Pharm Int’l. manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceuticals and other healthcare products in South Korea and internationally....Detail

BIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts